Na školní rok 2020/2021 přijímáme žáky na první i druhý stupeň, a to včetně žáků, kteří zvažují žádat o povolení individuálního vzdělávání (domškoláci).

Z důvodu zvýšeného zájmu o naši školu a nutnosti vyřízení zápisů ve státem stanovených termínech byla vytvořena stránka dokumenty k přihlášení, kde naleznete: žádosti o přihlášení (1. třída), přestup (1. – 9. třída), zápisní list atd. K nim je potřeba k zápisu doložit kopii rodného listu dítěte a další případné doklady resp. dokumenty prokazující Váš vztah k zapisovanému dítěti.

Osobní pohovory pro žáky, kteří by k nám chtěli nastoupit, proběhnou dle objednání v budově školy na adrese Novosedly 144. Nebude-li to situace umožňovat, může pohovor proběhnout dálkově nebo vůbec.

Objednat se je možné buď e-mailem nebo telefonicky (svobodnalesniskola@gmail.com/+ 420 721 608 809). Nebo Vás kontaktujeme sami po obdržení vyplněného dotazníku na níže uvedené adrese.

svobodnalesniskola.cz/deti/(otevře se na nové záložce)

Přestup do 2. až 9. ročníku

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do naší školy, prvním krokem je vyplnění dotazníku (výše uveden odkaz). Na jeho základě se Vám během několika dnů ozveme ohledně dalšího postupu. Prosíme o vyplnění za každé dítě, které přihlašujete, zvlášť.

Zápisy do 1. ročníku

V souladu se ŠVP nám jde o vyvážený kolektiv, který co nejvíc odpovídá běžné populaci. Do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 přijímáme nanejvýš 15 dětí na jednotlivou pobočku pro “denní docházku”.

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku jsou stanovená v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky), která jsou dostupná zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DIS-BN.pdf

Na základě vyplnění dotazníku pro zájemce o přihlášení do školy se Vám ozveme se Vám ohledně dalšího postupu.

Zápisy do 1. ročníku proběhnou od 1. do 30. dubna 2020, a to bez osobní účasti dítěte. Zákonný zástupce dítěte zašle přihlášku poštou na adresu sídla školy, do datové schránky nebo přihlášku po předchozí domluvě doručí osobně.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na našich webových stránkách. O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni i e-mailem a poštou či datovou zprávou.

Kritéria zápisu do 1. ročníku

Děti k povinné školní docházce od 1. ročníku přijímáme dle kritérií, která jsou sepsaná níže. Jsou přednostně přijímané děti, které kritéria splní. V případě převisu zájmu a nejednoznačnosti kritérií bude rozhodovat losování.

Souznění s hodnotami a s pedagogickým přístupem svobodné demokratické školy (4 body)

Posilování sourozeneckých vazeb, kdy přednostně přijímáme děti, které na naší škole mají sourozence (1 bod)

Kritérium souznění s hodnotami bude posuzováno na osobním pohovoru obou rodičů a dítěte se zástupci školy. Budeme zjišťovat, zda rodiče znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup a zásady naší školy a zda jim vyhovuje koncepce naší školy. Názory a životní postoje rodičů nejsou předmětem hodnocení.