Školné a organizační informace

Provoz školy, školní družiny a klubu:

7:30 - otevírá škola
8:45 - začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
16:00 - konec družiny

Školné

Školné je možné hradit na číslo účtu, které je uvedeno na potvrzení o zápisu do školy pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte. Školné pro školní rok 2020/2021 je nastaveno následovně:

  • roční platba 28 000 Kč za 1. dítě, 26 000 Kč za 2. dítě a 25 000 Kč za 3. a další dítě,
  • pololetní platba 14 500 Kč za 1. dítě, 13 500 Kč za 2. dítě a 13 000 Kč za 3. a další dítě,
  • měsíční platba 3 000 Kč za 1. dítě, 2 800 Kč za 2. dítě a 2 700 Kč za 3. a další dítě.

Z důvodu administrativní zátěže oceňujeme a zvýhodňujeme pololetní a roční platby.

Součástí školného je možnost využití školní dopravy z určených zastávek a dále měsíční kredit 800 Kč na obědy atd.

Prázdniny a ředitelská volna najdete v našem kalendáři.