Školné a organizační informace

Provoz školy, školní družiny a klubu:

7:30 - otevírá škola
8:45 - začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
16:00 - konec družiny

Školné

Proč ho vůbec vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), jejíž součástí je doprava a strava (viz. níže), a zbytek nám pomáhá udržet vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Školné je možné hradit na číslo účtu 2101789433/2010, které je zároveň uvedeno na potvrzení o zápisu do školy, pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte. Školné pro školní rok 2020/2021 je nastaveno následovně:

  • roční platba 28 000 Kč za 1. dítě, 26 000 Kč za 2. dítě a 25 000 Kč za 3. a další dítě,
  • pololetní platba 14 500 Kč za 1. dítě, 13 500 Kč za 2. dítě a 13 000 Kč za 3. a další dítě,
  • měsíční platba 3 000 Kč za 1. dítě, 2 800 Kč za 2. dítě a 2 700 Kč za 3. a další dítě.

Z důvodu administrativní zátěže oceňujeme a zvýhodňujeme pololetní a roční platby.

Součástí školného je možnost využití školní dopravy z určených zastávek, které se vyberou z níže uvedeného okruhu na základě požadavků zájemců o naši školu.

Školné pro děti na domácím vzdělávání/individuálním vzdělávání je součástí speciálního ceníku, který Vám rádi na základě Vašeho požadavku zašleme.

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme úpravu školného a to:

Školné pro děti na domácím vzdělávání bude 7 500 Kč ročně za jedno dítě. V případě sourozenců bude školné stanovené na úrovni 5 000 Kč ročně.

Školné pro děti na kombinovaném vzdělávání bude 5 000 Kč ročně.

Prázdniny a ředitelská volna najdete v budoucnu v našem kalendáři.