Členské příspěvky (školné) a organizační informace

Provoz školy a školní družiny:

7:30 - otevírá škola
9:00 - začátek vyučování
Konec vyučování je podle rozvrhu, který je nastavený podle závazných časových dotací pro jednotlivé ročníky.
16:00 - konec družiny

Členské příspěvky

Proč je vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka příhodu.

V naší škole se vybírají členské příspěvky podle druhu členství v našem vzdělávacím spolku a podle toho má člen zajištěny konkrétní služby. Členské příspěvky nám pomáhají udržet vyrovnaný rozpočet v Ráji. Děláme vše proto, aby výše členských příspěvků byla co nejnižší a flexibilní a variabilní, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Členské příspěvky se hradí na číslo účtu 2101789433/2010. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte (povinná informace) a zpráva příjemci může obsahovat jméno a příjmení dítěte (není povinné).

Aktuální členské příspěvky podle druhu členství jsou k dispozici v Informatoriu členství v Ráji.

Pro školní rok 2023/24 je stanoven členský příspěvek pro člena PF (žák ve skupině Písek – kombi F) následovně:

  • roční platba 28 000 Kč za 1. dítě, 26 000 Kč za 2. dítě a 25 000 Kč za 3. a další dítě,
  • pololetní platba 14 500 Kč za 1. dítě, 13 500 Kč za 2. dítě a 13 000 Kč za 3. a další dítě,
  • měsíční platba 3 000 Kč za 1. dítě, 2 800 Kč za 2. dítě a 2 700 Kč za 3. a další dítě.

Pro školní rok 2023/24 je stanoven členský příspěvek pro člena IF (žák na individuálním vzdělávání Písek F) následovně:

  • roční platba 5 000 Kč za 1. dítě, 2 500 Kč za 2. dítě.
  • měsíční platba 500 Kč za 1. dítě, 250 Kč za 2. dítě.

Z důvodu administrativní zátěže oceňujeme a zvýhodňujeme pololetní a roční platby.

Prázdniny a ředitelská volna najdete v budoucnu v našem kalendáři.