Při přihlášení jakékoli základní školy je podle stávající legislativy nutné mít budovu s číslem popisným, která splňuje zákonná kritéria. Takže i v případě, že jste lesní škola a dokonce svobodně-demokratická, Vám nic jiného nezbývá, než takto postupovat. V budoucnu jistě osvícení lidé, úředníci a politici přijdou na to, že když jste v přírodě, jste lesní základní škola s dětmi, které už jsou zvyklé z lesních mateřských škol a nacházíte se na louce uprostřed lesů, tak asi nebudete zatěžovat tuto lokalitu nějakou stavbou typické školní budovy a pak provedou změny v příslušných zákonech a umožní Vám zde fungovat podobně jako lesním mateřským školám.

My jsme rádi za to, že jsme se díky dobrým lidem dostali k této budově, která nám umožňuje už nyní začít jako škola v rejstříku MŠMT.

Stále ale pokračujeme v přípravě tzv. mobilních zázemí v našich lokalitách uprostřed přírody. Bude se jednat o „třídy na kolech“, které budou umožňovat flexibilní změnu místa ale i svého zaměření.

Jelikož máme 2 pobočky a několik různých pronajatých pozemků v přírodě, pak si takové třídy na kolech můžeme i navzájem měnit mezi sebou.

Budova naší školy